Varför välja originalreservdelar?

Tänk på människokroppen med dess vitala organ. Om de är i god form är vi friska och starka. Men om ett organ sviktar kan vårt liv vara i fara.

Varje komponent i kompressorn är avgörande för den övergripande prestandan och ger dig den tillförlitlighet, långa livslängd och energieffektivitet som du förväntar dig. Det är därför som alla reservdelar och smörjmedel är sakkunnigt utformade, tillverkade och testade enligt de strängaste standarderna. Det är därför som hela tryckluftssystemet utsätts för risker när reservdelar som inte är originaldelar används.

TA REDA PÅ MER

Håll partiklarna borta

Kompressorer används i olika typer av miljöer och kvaliteten på inloppsluften varierar därefter. Föroreningar som exempelvis dammpartiklar är oftast osynliga för blotta ögat. Men de kan orsaka skador på kompressorelementet, vilket minskar dess effektivitet och ökar risken för fel och haverier. Föroreningar kan också få smörjmedlet att åldras snabbare och störa dess förmåga att skydda metallkomponenter.

Luftfiltret är utformat för att skydda din utrustning genom att hålla dessa partiklar borta. Det har utvecklats av våra experter och balanserar högeffektiv filtrering, lång livslängd och minimalt tryckfall.

Allt du någonsin velat veta om luftfilter

Föroreningar i oljan kan orsaka skador på kompressionselementets rotorer och hölje, vilket resulterar i lägre prestanda och högre driftkostnader. De kan även skada lagren och leda till rotorkontakt, orsaka eventuella fel på elementen och produktionsstopp. Slutligen förkortar de livslängden för komponenter och själva oljan.

Oljefiltret fångar upp damm, avlagringar och andra främmande partiklar, vilket säkerställer ett rent oljeflöde till kompressorelementet. Förutom att skydda lager och andra mekaniska komponenter förhindrar det att luft-/oljeavskiljaren sätts igen i förtid.

Extrahera oljan

Den tryckluft som lämnar kompressorelementet är en blandning av luft och olja. För att förhindra kontaminering av produktionsutrustning eller slutprodukter behöver du luft av hög kvalitet. Därför måste luften som strömmar till kompressorns utlopp vara fri från olja. De bästa oljeavskiljarna garanterar en oljeresthalt om 2 ppm, maximalt 3 ppm.

I luft-/oljeavskiljaren kondenseras oljedimman till små droppar som samlas i botten. Därifrån filtreras oljan och skickas tillbaka till kompressorelementet.

Skydda luftkvaliteten

Luftkvaliteten är avgörande, men specifika krav på luftkvalitet beror på behoven i tillämpningen och produktionsutrustningen. Våra högeffektiva ledningsfilter spelar en viktig roll när det gäller att filtrera bort föroreningar som fasta partiklar, fukt och oljeaerosoler eller ånga.

Genom att minimera tryckfall hjälper vi dig att uppnå dina energisparmål.

Designad för optimal prestanda

Oljan spelar flera viktiga roller när det gäller att hålla kompressorn i drift på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Den skyddar roterande delar och förhindrar kontakt mellan metall och metall. Den absorberar värmen för att säkerställa optimala arbetstemperaturer. Den fyller avståndet mellan rotorerna och höljet, vilket förhindrar återflöde av luft och minskad effekt. Slutligen absorberar den föroreningar eller transporterar dem till oljefiltret.

Oljan måste utföra alla dessa funktioner under olika arbetsförhållanden. Endast olja av hög kvalitet med rätt balans mellan olika tillsatser har ett minimalt ekologiskt fotavtryck med maximal tillförlitlighet och energieffektivitet.

Original
Inte original
1
2
3
4
5
6
7
8
Original
Inte original
1
2
3
4
5
6
7
8
Original
Inte original
1
2
3
4
5
6
7
8
Original
Inte original
1
2
3
4
5
6
7
8
Original
Inte original